ورزشی

کاربرد چرم در صنعت ورزش

کفش های چرمی مناسب ترین نوع چرم ها می باشند و دارای دوام زیادی می باشند و مراقبت و نگهداری از آن ها برای چین و چروک شدن لازم می باشد .در تولید کفش ایمنی نیز از چرم استفاده می شود.
نوع دباغی در کفش های زمستانی با تابستانی در صنعت ورزش متفاوت می باشد و در کفش های تابستانی برای این که کفش تنفس بیشتری کند از پوشش رنگ کمتری استفاده می شود که باعث زیبایی کفش می شود و بر عکس در زمستان از پوشش رنگ بیشتری استفاده می شود تا از نفوذ آب و لکه دار شدن کفش جلوگیری کند . برای این که کفش چرمی که انتخاب می کنیم مناسب باشد و از قارچ ها و کپک ها به دور باشد باید آستر درونی آن از چرم 100 درصد طبیعی باشد و در این صورت پا ها هم بو نمی گیرند . چرم طبیعی به دلیل خصوصیاتی که دارد در تابستان پا ها را خنک نگه می دارد و در زمستان گرم می کند .

تماس با ما